Szanowni Słuchacze
Szkoły "Maxima"

Do tej pory korzystaliście Państwo z bezpłatnej formy nauki. Niestety, wobec obniżenia dotacji dla szkół zaocznych, Zarząd Fundacji „Maxima" podjął Uchwałę z dn. 03.08.15r. o pobieraniu comiesięcznych opłat od Słuchaczy naszych szkół od roku szkolnego 2015/2016. Aby mogli Państwo sprostać temu obowiązkowi, proponujemy jak najkorzystniejsze warianty, indywidualne dla poszczególnych semestrów.

Dla Słuchaczy I klasy liceum pierwszys rok nauki opłata 200 zł miesięcznie .

Dla Słuchaczy II klasy (semestry 3 i 4 ) comiesięczna opłata w wysokości 200 PLN

Dla Słuchaczy III klasy liceum (semestry 5 i 6 ) comiesięczna opłata w wysokości 200 PLN oraz jednorazowa opłata na poczet egzaminu maturalnego , w momencie wypełniania deklaracji we wrześniu, w kwocie do 800 PLN.

Dziękujemy za dojrzałe potraktowanie tego obowiązku. Łączymy wyrazy szacunku,
Szkoły "Maxima"

 

Copyright 1999 - 2019 Maxima