MAXIMA
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 53
Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek         9.30 - 15.30
 
piątek podczas zajęć        9.30 - 21.00
 
sobota podczas zajęć       08.00 - 17.00

 

NASZE SZKOŁY MAXIMA !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Partnerzy

nasi partnerzy 1   nasi partnerzy 2   nasi partnerzy 3   nasi partnerzy 4  

UWAGA MATURZYŚCI!!!!!

 

 

DNIA 05 LIPCA BR. OGŁOSZONE ZOSTANĄ WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH.

 

OSOBY, KTÓRE NIE ZDADZĄ EGZAMINU WYŁĄCZNIE  Z JEDNEGO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO W CZĘŚCI USTNEJ ALBO W PISEMNEJ MAJĄ PRAWO DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO.

OSOBY TE, MUSZĄ ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, W  NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 12.07.2016 WYPEŁNIONY WNIOSEK 7a_N

- do pobrania ze strony OKE Poznań

 

  NOWA MATURA:

  Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.pdf

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.doc

 

STARA MATURA:

 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.pdf

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.doc 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ 23 SIERPNIA 2016  


 

Copyright 1999 - 2016 Maxima