Partnerzy

nasi partnerzy 1   nasi partnerzy 2   nasi partnerzy 3   nasi partnerzy 4  

 


UWAGA SŁUCHACZE
 
w lipcu sekretariat Szkoły czynny będzie 

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00

  

w pokoju nr 109 B oraz 513

 

 


 

Szanowni Abiturienci,

 

W związku z wejściem ustawy RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępnienia zdającym wyników egzaminów maturalnych.
 
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, który zdający otrzyma za pośrednictwem szkoły, w której pisał egzamin maturalny.
 
Informuję Państwa o nowych zasadach dostępu do wyników. Wydrukowane loginy i hasła dla uczniów/absolwentów będą w formie rozciętych pasków (dane do logowania) indywidualnie , z zachowaniem poufności wydane zainteresowanym.
 
Dnia 3.07.2018r. o godz. 00:01 można sprawdzać wyniki na stronie OKE.
 
Natomiast w siedzibie szkoły od godz. 10.00-14.00. również 3.07.2018r. zapraszam po odbiór świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach maturalnych.

 
Dyrektor Szkoły
Jolanta Rutkowska

 

 

 

 


 

 

 

WZÓR ZAŁACZNIKA DO POBRANIA      >>tutaj<< 

 

 


  

 

 

 


  

TERMINARZ ZAJĘĆ W SEMESTRZE WIOSENNYM 2017 - 2018   


 

  

 


 

 

 UWAGA!!!

 

Aktualnie trwa nabór

 

na semestry zimowe


 1,3,5 Lo
 
Rozpoczęcie zajęć 02.02.2018r. zapraszamy! 

 

 

 

 


 

UWAGA MATURZYŚCI

poniżej znajdziecie:

 

>>LISTĘ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH<<

>>TEMATY PREZENTACJI NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO <<

 

 


 

UWAGA SŁUCHACZE

 

w najbliższym okresie sekretariat Szkoły czynny będzie

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 

w pokoju nr 109 B oraz 513

 

 


 

 UWAGA MATURZYŚCI

 

Słuchacze obecnych semestrów 5 i 6

 

chcący przystapić do matury w roku szkolnym 2017/2018

 


zobowiązani są dostarczyć deklarację przystapienia

 

do egzaminu maturalnego

 

w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2017 


 w sekretariacie szkoły

 

Wzór deklaracji do pobrania ze strony OKE Poznań

 

- załącznik 1a_N >>przejdź<< oraz  >>tutaj<< 

 

 

Absolwenci Naszej szkoły z lat ubiegłych

 

 pragnący przystąpić do matury w tym roku szkolnym

 

mają obowiązek złożenia deklaracji do końca grudnia 2017

 

 

 

 

Copyright 1999 - 2018 Maxima