MAXIMA
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 53
Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek         9.30 - 15.30
 
piątek podczas zajęć        9.30 - 21.00
 
sobota podczas zajęć       08.00 - 17.00

 

NASZE SZKOŁY MAXIMA !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Partnerzy

nasi partnerzy 1   nasi partnerzy 2   nasi partnerzy 3   nasi partnerzy 4  

 


UWAGA SEKRETARIAT SZKOŁY BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH:

 


3.07-07.07.2017 8:30-16:30

 

24.07 - 11.08.2017 8:30-16:30

 

 

14.08.2017 - sekretariat nieczynny

 

 
16.08-01.09.2017 10:00-18:00
 
 

  

 

 

Drodzy Maturzyści

 

 

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Maxima"

 

30.06.2017r. Dyrektor Szkoły otrzyma świadectwa dojrzałości

 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

 

Termin poprawkowy:
1) Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowych może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.
2) Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017r.) składa Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym ( załącznik 7a) zgodnie z deklaracją ostateczną.
3) Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22.08.2017r.
4) Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się między 23 a 25.08.2017r.

 

>>załącznik 7a do pobrania tutaj<<  

 
 

Copyright 1999 - 2017 Maxima