Partnerzy

nasi partnerzy 1   nasi partnerzy 2   nasi partnerzy 3   nasi partnerzy 4  


 UWAGA!!! W dniu 02.11.2018

 

sekretariat szkoły nieczynny

 


UWAGA SŁUCHACZE

 

 w najbliższym okresie sekretariat Szkoły czynny będzie

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00
 


w pokoju nr 109 B oraz 513

 


 
 

UWAGA!!! W zakładce Liceum - Prace kontrolne znajdziecie:

 
>>Prace kontrolne dla wszystkich semestrów<<
 
 
>>TERMINARZ SESJI SEMESTRY 1-5<<


>>TERMINARZ SESJI SEMESTR 6<<

 
 
 

 

    

TERMINARZ

 

 TUTAJ PLAN NA SEM. JESIENNY 2018/2019

  

 

 UWAGA!!!

 

Aktualnie trwa nabór

 

na semestry zimowe


 1, 2, 3, 4, 5 i 6 LO  
 

 

 

 

 


 

UWAGA MATURZYŚCI 2018/2019 poniżej znajdziecie:

 

>>LISTĘ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH<<

>>TEMATY PREZENTACJI NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO <<

 

 


 

 

 

 UWAGA MATURZYŚCI 2018/2019

 

Słuchacze obecnych semestrów 5 i 6

 

chcący przystapić do matury w roku szkolnym 2018/2019

 


zobowiązani są dostarczyć deklarację przystapienia

 

do egzaminu maturalnego

 

w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2018 


 w sekretariacie szkoły

 

Wzór deklaracji do pobrania ze strony OKE Poznań

 

- załącznik 1a_N >>przejdź<< oraz  >>tutaj<< 

 

 

Absolwenci Naszej szkoły z lat ubiegłych

 

 pragnący przystąpić do matury w tym roku szkolnym

 

mają obowiązek złożenia deklaracji do końca grudnia 2018

 

 

  

TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH 2018/2019

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W TERMINIE PODSTAWOWYM

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W TERMINIE DODATKOWYM 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W TERMINIE POPRAWKOWYM   

Copyright 1999 - 2018 Maxima