Dlaczego warto uczyć się w szkołach MAXIMA?

Szkoły MAXIMA prowadzą działalność dydaktyczną od 2000 roku. Dzięki kreatywnemu i sprawnemu zarządzaniu szkoły dynamicznie się rozwijają. Placówka kształci na poziomie liceum ogólnokształcącego, 2-letniego liceum uzupełniającego oraz gimnazjum. Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Szczecina decyzją z dnia 06 czerwca 2000 r. nr WESiT - Dec. - 4332/10/2000 (dla liceum) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/268/2000 (dla liceum), WESiT - I - 4332/269/2003 (dla centrum) oraz WOś-I-4320/436/2007 (dla liceum uzupełniającego).

Słuchacze szkół MAXIMA mają możliwość otrzymania stypendiów socjalnych i naukowych. Wystawiane są zaświadczenia ZUS i inne. Słuchacze z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej otrzymują odroczenie obowiązku służby wojskowej (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami WKU). Poza tym słuchacze do 24 roku życia mają zagwarantowaną legitymację uprawniającą do ulgi na przejazdy. Do dyspozycji wszystkich jest biblioteka, czytelnia oraz bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu.

Niewątpliwą zaletą nauki w szkole MAXIMA jest dogodny i szybki system nauki. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa lub trzy tygodnie. Do zdobycia matury wystarczy 6 semestrów, natomiast nauka w szkole 2-letniej 4 semestry. Rok szkolny trwa 10 miesięcy (początek we wrześniu lub w lutym) i co ważne NAUKA JEST ODPŁATNA. Również nie ma dodatkowych opłat za egzaminy lub zaliczenia.

O prestiżu placówki świadczy uznana kadra naukowa, bogata oferta edukacyjna oraz dobra baza lokalowa. Nowocześnie wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i multimedialne laboratoria zapewniają komfortowe warunki nauki.

Słuchacze szkół MAXIMA mają wiele powodów do zadowolenia. Obok wysokiej jakości nauczania, cenią dobre warunki nauki. Podczas zajęć panuje kameralna, przyjazna atmosfera. Każdy wykładowca jest na bieżąco poddawany indywidualnej weryfikacji pod kątem skuteczności i prawidłowości realizacji programu nauczania.

Jednakże o sukcesie w nauce decyduje także własny wysiłek samego słuchacza. Wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz nacisk na naukę języków obcych obliguje słuchaczy do systematycznej i wytężonej pracy.

Przez mury szkoły przewinęło się około dwóch tysięcy słuchaczy. Część z nich podjęła studia na wyższych uczelniach w Polsce, jak również za granicą. Inni zdołali podjąć atrakcyjną pracę. Specjalnie dla absolwentów powołano biuro karier, które przygotowuje ich do aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo szkoła współpracuje z pracodawcami, którzy informują słuchaczy o atrakcyjnych ofertach pracy.

Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym oczekiwaniom słuchaczy placówka rozszerzyła swoją działalność. W 2003 roku zostało powołane Centrum Edukacyjne MAXIMA, które stanowi ośrodek kursowy.

Zajęcia w szkołach MAXIMA prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Każdy wykładowca jest na bieżąco poddawany indywidualnej weryfikacji pod kątem skuteczności i prawidłowości realizacji programu nauczania. Również słuchacze mogą oceniać i głosować na najlepszego dydaktyka.

 

Copyright 1999 - 2024 Maxima