Szanowny Gimnazjalisto!
Poniżej przesyłam harmonogram egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w dniach 18., 19., 20. kwietnia 2016r. Obecność na tym Egzaminie jest obowiązkowa. Jeżeli Słuchacz na ten egzamin nie przyjdzie, zostanie skreślony z listy słuchaczy i nie skończy Gimnazjum dla Dorosłych „Maxima".
Jednocześnie przypominam o uregulowaniu osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto nr konta GIMNAZJUM:
02 1950 0001 2006 0164 8991 0002
opłaty za egzamin w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych) oraz o comiesięcznym czesnym za szkołę, które wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) za miesiące od września 2015r. do czerwca 2016r.
 
 
Słuchacze proszeni są o przybycie na egzamin gimnazjalny 1 godzinę wcześniej każdego dnia , tj. na 8.00 z dowodem tożsamości.

 
HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

Termin główny (po zakończeniu nauki w semestrze wiosennym):

  1. Część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (pon.)

·         historia i wiedza o społeczeństwie godz. 9.00 - czas trwania 60 minut

·         język polski godz. 11.00 – czas trwania 90 minut

  1. Część matematyczno – przyrodnicza 19 kwietnia 2016 roku (wt.)

·         przedmioty przyrodnicze godz. 9.00 – czas trwania 60 minut

·         matematyka godz. 11.00 – czas trwania 90 minut

  1. język obcy nowożytny 20 kwietnia 2016 roku (śr.)

·         poziom podstawowy godz. 9.00 – 60 minut

·         poziom rozszerzony godz. 11.00 – 60 minut

 

Termin dodatkowy:

  1. Część humanistyczna 1 czerwca 2016 roku (śr.)

·         historia i wiedza o społeczeństwie godz. 9.00- czas trwania 150 minut

·         język polski godz. 11.00- czas trwania 150 minut

  1. Część matematyczno – przyrodnicza  2 czerwca 2016 roku (czw.)

·         przedmioty przyrodnicze godz. 9.00- czas trwania 150 minut

·         matematyka godz. 11.00- czas trwania 150 minut

  1. język obcy nowożytny  3 czerwca 2016 roku (pt.)

·         poziom podstawowy godz. 9.00 – 60 minut

·         poziom rozszerzony godz. 11.00– 60 minut

 

Ogłoszenie wyników 17 czerwca 2016 roku.

Zaświadczenia dla zdających zostaną wydane 24 czerwca 2016 roku.

 

UWAGA!!! DEKLARACJE

  • Rodzic (opiekun) albo pełnoletni słuchacz musi złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do części trzeciej egzaminu  z jednego z języków obcych nowożytnych, który był przedmiotem obowiązkowym (spośród następujących: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski) 
  • Załącznik nr 3a i 3d – druk do pobrania tutaj.
 

 

Copyright 1999 - 2018 Maxima