Liceum Ogólnokształcące MAXIMA oferuje bardzo dogodne warunki nauki. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w trybie dwa na jeden tzn. dwa tygodnie zajęć, jeden tydzień przerwy, w piątki i w soboty. W piątki w godzinach 16:00 - 20:55, natomiast w soboty w godzinach 8:30 - 18:30.

Do zdobycia matury wystarczy 6 semestrów. Rok szkolny trwa 10 miesięcy (początek we wrześniu lub w lutym). Za okres wakacji nie jest pobierane czesne. Również nie ma dodatkowych opłat za egzaminy lub zaliczenia. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości.

 

 

Copyright 1999 - 2024 Maxima