Liceum Ogólnokształcące MAXIMA oferuje bardzo dogodne warunki nauki. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w trybie dwa na jeden tzn. dwa tygodnie zajęć, jeden tydzień przerwy, w piątki i w soboty. W piątki w godzinach 16:00 - 20:55, natomiast w soboty w godzinach 8:30 - 18:30.

Do zdobycia matury wystarczy 6 semestrów. Rok szkolny trwa 10 miesięcy (początek we wrześniu lub w lutym). Za okres wakacji nie jest pobierane czesne. Również nie ma dodatkowych opłat za egzaminy lub zaliczenia. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości.

Terminarz na rok szkolny 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego

  1września 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2014 r.

Ferie zimowe

19.01 - 01.02.2015 r.

Rozpoczęcie drugiego semestru

  06 lutego 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

  02 - 07 kwietnia 2015 r.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkół

  13 stycznia 2015 r.

średnich (maturalnych)

  24 kwietnia 2015 r.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkół pomaturalnych

  26 czerwca 2015 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

Egzamin maturalny - NOWA MATURA:

 

  •  od 04 maja 2015 r.
Terminy sesji egzaminacyjnych:

Semestr zimowy

16.01.2015 r. - Sesja egzaminacyjna – poczatek sesji-egzaminy pisemne
17.01.2015 r. - Sesja egzaminacyjna – koniec sesji-egzaminy ustne

 Semestr letni

17.04.2015 r. - Sesja egzaminacyjna - początek sesji- egzaminy pisemne – sem. VI
18.04.2015 r. - Sesja egzaminacyjna - koniec sesji - egzaminy ustne  – sem. VI

19.06.2015 r. - Sesja egzaminacyjna - początek sesji - egzaminy  pisemne – pozostałe sem

20.06.2015 r. - Sesja egzaminacyjna koniec sesji - egzaminy ustne – pozostałe semestry

 

 

 

 

Copyright 1999 - 2018 Maxima