PRACE KONTROLNE ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR LETNI
 
PRACE NALEŻY ODDAĆ W SEKRETARIACIE!!!
 
TERMIN ODDANIA NAJPÓŹNIEJ DO 31.05.2016 R. 
 
KAŻDA PRACA MUSI BYĆ OPATRZONA STRONĄ TYTUŁOWĄ
 
Komplet prac kontrolnych dla:
Semestr VI Gimnazjum ze stronami tytułowymi
Semestr VI Gimnazjum bez stron tytułowych    
Wykaz nauczycieli 

 

Copyright 1999 - 2018 Maxima