PRACE KONTROLNE ROK SZKOLNY 2016/2017
SEMESTR WIOSENNY

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA PRAC:

SEM 6 LO - 23.03.2017

SEM 1,2,3,4,5 LO - 06.05.2017

PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

PRACA Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU MUSI
 
BYĆ OPATRZONA STRONĄ TYTUŁOWĄ
 
I ODDZIELNIE ZSZYTA
 
PROSZĘ NIE ZSZYWAĆ PRAC Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW RAZEM
 
>>wykaz nauczycieli<< 

KOMPLET PRAC KONTROLNYCH DLA:
6 LO ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ
  6 LO BEZ STRONY TYTUŁOWEJ
6 LO DWUSTRONNA
 
5 LO ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ
5 LO BEZ STRONY TYTUŁOWEJ
5 LO DWUSTRONNA
 
4 LO ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ
4 LO BEZ STRONY TYTUŁOWEJ
4 LO DWUSTRONNA
 
3 LO ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ
3 LO BEZ STRONY TYTUŁOWEJ
3 LO DWUSTRONNA
 
2 LO ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ
2 LO BEZ STRONY TYTUŁOWEJ
2 LO DWUSTRONNA
 
1 LO ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ
1 LO BEZ STRONY TYTUŁOWEJ
1 LO DWUSTRONNA  

 

Copyright 1999 - 2017 Maxima