PRACE KONTROLNE ROK SZKOLNY 2018/2019
SEMESTR ZIMOWY

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA PRAC DLA SEMESTRU 6:
 

 

09.11.2018

 
 
 
 NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA PRAC DLA SEMESTRÓW 1-5:
 
 
 
 

23.11.2018

 
PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

PRACA Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU MUSI
 
BYĆ CZYTELNIE PODPISANA
 
I ODDZIELNIE ZSZYTA 
 
 SEKRETARIAT DOKŁADA SAMODZIELNIE 
 
STRONY TYTUŁOWE DO PRAC KONTROLNYCH 
 
PROSZĘ NIE ZSZYWAĆ PRAC Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW RAZEM
 
>>Wykaz nauczycieli<<  
 
>>Wzór strony tytułowej<<
 
>> Strona tytułowa do samodzielnego wypełnienia << 

 
 
KOMPLET PRAC KONTROLNYCH DLA:

>> 6 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 5 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 4 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 3 LO DWUSTRONNA << 


>> 2 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 1 LO DWUSTRONNA  <<

 

Copyright 1999 - 2024 Maxima