PRACE KONTROLNE ROK SZKOLNY 2017/2018
SEMESTR JESIENNY

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA PRAC:

03.11.2017PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

PRACA Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU MUSI
 
BYĆ OPATRZONA STRONĄ TYTUŁOWĄ
 
I ODDZIELNIE ZSZYTA
 
PROSZĘ NIE ZSZYWAĆ PRAC Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW RAZEM
 
>>Wykaz nauczycieli<< 
 
>>Wzór strony tytułowej<<
 
>> Strona tytułowa do samodzielnego wypełnienia << 

 
 
KOMPLET PRAC KONTROLNYCH DLA:

>> 6 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 5 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 4 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 3 LO DWUSTRONNA << 


>> 2 LO DWUSTRONNA <<
 

>> 1 LO DWUSTRONNA  <<

 

Copyright 1999 - 2018 Maxima