MATURA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 UWAGA MATURZYŚCI 2018/2019 poniżej znajdziecie:

>>LISTĘ LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH<<

>>TEMATY PREZENTACJI NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO <<

 

 

 

 

 

UWAGA MATURZYŚCI 2018/2019

Słuchacze obecnych semestrów 5 i 6

chcący przystapić do matury w roku szkolnym 2018/2019


zobowiązani są dostarczyć deklarację przystapienia

do egzaminu maturalnego

w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2018

w sekretariacie szkoły

Wzór deklaracji do pobrania ze strony OKE Poznań

- załącznik 1a_N >>przejdź<< oraz >>tutaj<< 

 

Absolwenci Naszej szkoły z lat ubiegłych


pragnący przystąpić do matury w tym roku szkolnym

mają obowiązek złożenia deklaracji do końca grudnia 2018

 TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH 2018/2019
CZAS TRWANIA EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W TERMINIE PODSTAWOWYM

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W TERMINIE DODATKOWYM

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

 

 

Copyright 1999 - 2024 Maxima